Zapraszam Rodziców i Nauczycieli oraz Szkoły

na Seminaria Inspirujące Jespera Juula, które są wsparciem dla wychowania i edukacji. Wyjątkowe tematy dla SZKÓŁ, RAD PEDAGOGICZNYCH, RAD RODZICÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW, dla których ważna jest relacja z dzieckiem oparta na szacunku, radości i dialogu oraz mądrym przywództwie:

 • Jestem OK, taki, jaki jestem. Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości.
 • Rodzic jak latarnia morska. Jakie przewodnictwa potrzebują dzieci.
 • Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem. Mądrzy rodzice – silne dzieci
 • Dziecko w szkole. Jak przygotować siebie i dziecko na szkołę.
 • Bądź sparingpartnerem. NASTOLATKI, kiedy kończy się wychowanie.
 • Agresja – niebezpieczne tabu. Dlaczego jest potrzebna i nam i naszym dzieciom

Zajęcia trwają trzy godziny zegarowe i są przygotowane jako seminarium inspirujące. Mają inspirować do szukania najlepszej dla każdego drogi, a także wprowadzać wiedzę i wypracowywać umiejętności związane z danym tematem oraz uniwersalnymi wartościami Juula: autentyczność, odpowiedzialność, współdziałanie, integralność, równa godność, przywództwo, autorytet osobisty.
Uczestnicy mają możliwość wymienić się refleksjami, poznać inną perspektywę, odwołać się do konkretnych przykładów ze swoich doświadczeń. Wprowadzając konkretne treści, dostarczam wielu przykładów z życia rodziny i szkoły by pokazać zależności między nimi.
Możliwość otrzymania zaświadczeń.

Treści seminariów są przygotowane przez JESPERa JUULa, duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga o światowej renomie. Jego książka „Twoje kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania. Juul jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. W 2007 roku założył międzynarodową organizację Familylab International oferującą seminaria, wykłady oraz kursy dla chcących bliżej zapoznać się z jego ideami, wspierające rodziców, nauczycieli i szkoły. Obecnie seminaria te są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów Family Lab Polska i Family Lab Assossiation.

OPIS TEMATÓW

„Dzisiaj wiemy, że zdrowe poczucie własnej wartości to podstawa dobrego samopoczucia każdego człowieka i jego zdolności do budowania harmonijnych związków z innymi. Stanowi także najlepszy psychiczny system immunologiczny w sytuacjach zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania, rozwodu rodziców, destrukcyjnego wpływu grupy rówieśniczej, uzależnień i temu podobnych. Ponadto poczucie własnej wartości to najlepszy fundament do nauki i zdobywania wiedzy…” Jesper Juul

Podczas tego seminarium inspirującego dowiecie się:

 • Jak rodzi się poczucie własnej wartości u dziecka i czy można je dziecku tak po prostu dać?
 • Jak Twoje poczucie własnej wartości wpływa na poczucie własnej wartości twojego dziecka?
 • Czy można mieć pewność siebie i wątpić jednocześnie w poczucie własnej wartości?
 • Jak możesz wspierać rozwój poczucia własnej wartości twojego dziecka?
 • Jak mówić do dziecka by dostarczać mu cennych informacji na temat samego siebie?
 • Jak wspólnie z dzieckiem możesz wspierać swoje poczucie własnej wartości?

Celem tego seminarium inspirującego, jest wprowadzenie rodziców w zagadnienia: pewności siebie i poczucie własnej wartości. Dowiedzą się oni czym te zagadnienia różnią się od siebie, jakie mają znaczenie dla jakości życia oraz jak rodzic może wspierać dzieci w rozwoju zarówno jednego jak i drugiego.

„Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy życia – dokładnie tak samo jak małe wilczki. Dzieci potrzebują rodziców, którzy wysyłają im jasne sygnały. Widzimy dzisiaj wiele rodzin, w których dorośli tak bardzo boją się skrzywdzić swoje dzieci, że to one stają się przywódcami, a rodzice błądzą zdezorientowani przez las.” Jesper Juul

Podczas tego seminarium inspirującego dowiecie się:

 • Dlaczego dzieci potrzebują przewodnictwa?
 • Jakiego prowadzenia potrzebują dzisiaj dzieci by być zdrowe i silne?
 • Jakiego przewodnictwa chcesz TY jako rodzic?
 • Jak zbudować autorytet osobisty, relację i więź?
 • Jaką rolę odgrywają w przywództwie: wartości, integralność, autentyczność.

Celem tego seminarium inspirującego, jest wprowadzenie rodziców, nauczycieli i innych dorosłych w zagadnienia: mądrego przywództwa oraz zdefiniowania na nowo pojęcia władzy w rodzinie, tak by dziecko mogło wzrastać w poczuciu poszanowania swojej integralności, własnej wartości z szacunkiem dla siebie i innych.

„Szczere i stanowcze NIE jest często lepsze dla dziecka niż wymuszone TAK. Wiele konfliktów i trudności w rodzinie powstaje wtedy, gdy rodzice nie są w stanie odmówić dziecku, chociaż chcieliby to zrobić. Dlaczego mówienie NIE przychodzi nam z takim trudem” Jesper Juul

 • Na czym polega sztuka odmawiania dzieciom?
 • Jakich słów używać, kiedy chcemy czegoś zabronić?
 • Jak radzić sobie z dziecięcą frustracją?
 • Czy rodzicielskie NIE może podlegać negocjacjom?
 • Czy dziecko też ma prawo odmówić swoim rodzicom?

Celem tego seminarium inspirującego jest zobaczyć kiedy i dlaczego NIE służy rodzinie: rodzicom i dziecku. Przyjrzymy się mechanizmom, które czynią odmowę tak trudną. Zobaczymy różne podejścia rodziców do mówienia NIE i odszukamy sposobu wyrażania TAK i NIE spójnego z naszym systemem wartości i najlepszego dla naszej rodziny. Przyjrzymy się również zagadnieniu INTEGRALNOŚCI dziecka i komunikatom, które je budują.

„Kiedy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata później jest już za późno na wychowanie. Jednak właśnie wtedy wielu rodziców próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości i naprawiać błędy. Niestety takie turbo wychowanie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Rodzice wciąż mają duży wpływ na nastolatka, ale jako partnerzy, którzy poprzez swoje wartości i doświadczenie motywują go do odpowiedzialnego wejścia w dorosłość.” J. Juul

Dla każdego dorosłego, który chce wiedzieć:

 • Kiedy kończy się wychowanie naszego dziecka i co w zamian?
 • Co jest istotą relacji z nastolatkiem?
 • Ile i jaką odpowiedzialność mogą udźwignąć nastolatki?
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Jaka jest najważniejsza rzecz jakiej potrzebują nasze dzieci?
 • Czy możemy odbudować nadszarpnięte zaufanie?
 • Co zrobić z napięciem w rodzinie?

Celem tego seminarium inspirującego jest zobaczyć co możemy zrobić by nie tylko wytrzymać z nastolatkiem, ale by uczynić z tego okresu – czas wartościowy dla całej rodziny, klasy, grupy. Poznamy nastolatka i jego świat i zobaczymy czego i my dorośli w tej relacji potrzebujemy by jak mówi Juul: być sparingpartnerem, który staje w nowej relacji z dzieckiem, relacji – od wychowania do więzi.

„Troska o dobro dziecka i jego indywidualne trudności to zadanie rodziców, które niekiedy realizują w opozycji do szkoły. Dlatego w ciągu nadchodzących 10 lat powinniście mieć na oku różne obszary, które wpływają na powodzenie Waszego dziecka w szkole.” Jesper Juul

Celem tego seminarium inspirującego jest zobaczyć co możemy zrobić by nasze dzieci chciały chodzić do szkoły, by chciały się uczyć – odkrywać świat nauki pełni radości i ciekawości. Przyjrzymy się co je powstrzymuje, co im przeszkadza. Odpowiemy sobie na pytanie co my dorośli, będący z nimi na co dzień, możemy zrobić by je wesprzeć i uczynić z ich edukacji cudowną przygodę, a także by pomóc im poznawać siebie dla lepszych relacji z sobą i ze światem.

„Zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasem wskazują na chwilową frustrację, innym razem na głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu oraz nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działania.” J.Juul

Dla rodziców, nauczycieli, opiekunów dzieci w każdym wieku, którzy szukają odpowiedzi na takie pytania:

 • Skąd bierze się agresja u dzieci?
 • Czy właściwie na nią reagujemy?
 • Ja nauczyć dziecko radzenia sobie z silnymi emocjami?
 • Co zrobić kiedy rodzeństwo ze sobą walczy?
 • Czy może być agresja konstruktywna?
 • Co to jest agresja i jakie są jej rodzaje?
 • Co zrobić gdy rodzic/dorosły czuje agresję?

Celem tego seminarium inspirującego jest przyjrzenie się zagadnieniu agresji: czym jest i czy jest potrzebna. Przyjrzenie się jej źródłom i konsekwencjom emocjonalnym takim jak poczucie winy i poczucie bycia nic niewartym oraz znalezienia dla siebie odpowiedzi co mogę zrobić w sytuacji agresji.

„Szkoły są jak rodziny: dzieciom jest dokładnie tak samo dobrze, jak dorosłym. Jeśli dorosłym wiedzie się źle, to i dzieci będą się źle czuły. A w danym momencie nauczyciele rzeczywiście nie mają najlepiej. Musimy się więc o nich zatroszczyć” J.J. Kryzys Szkoły.

prelekcja dla szkół
45 minut

 • która wprowadza do wielu zagadnień szkolnej rzeczywistości, inspirując i inicjując znalezienie rozwiązań dla palących problemów
 • która wspiera lokalną społeczność
 • która pozwala zbliżyć się dwóm grupom dorosłych ważnych dla dziecka: rodzicom i nauczycielom
 • która wprowadza do kolejnych ważnych tematów: poczucia własnej wartości, przywództwa dorosłych, odpowiedzialności, samodzielności…

Wobec ogromnego postępu technologicznego szkoła zdaje się pozostawać w poprzednim stuleciu. I chociaż szukamy rozwiązań pozwalających tworzyć szkołę na miarę naszych czasów, taką, która dostarcza wyzwań i wypełniona jest radością oraz ciekawością odkrywania, to nadal zmagamy się z presją, obciążeniem, niechęcią oraz wzrostem zachowań depresyjnych i agresywnych u uczniów.

Czy RELACJA w formie proponowanej przez pedagoga i terapeutę światowej sławy, Jespera Juula, może być brakującym ogniwem do ożywienia szkoły, do stworzenia podłoża sprzyjającego korzystaniu z nowoczesnych metod, technik i narzędzi? Odpowiedzią na to pytanie podzielę się z Państwem podczas prelekcji:

Czy jest recepta na kryzys w szkole? W programie:

 1. Czym jest presja, która dotyka szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców i co możemy z nią zrobić?
 2. Co odbiera radość szkołom i jakie ma to konsekwencje dla wszystkich osób związanych ze szkołą
 3. Czego potrzebują dzieci i jak dorośli mogą je w tym wspierać by były zaangażowane, samodzielne i odpowiedzialne?
 4. Co mogą zrobić dorośli by nie być przeciążeni zadaniami dzieci?
 5. Co zrobić z agresją w szkole?
 6. Jak rodzice i nauczyciele mogą spotkać się w trudnych rozmowach, które maja służyć dzieciom.
 7. Co jest istotą budowania relacji w szkole i jak wielką wartość ma relacja na jakość życia wszystkich osób w szkole.

Warsztaty na zamówienie, w zakresie prowadzenia rozmów trudnych rozmów, mediacji, budowania zespołów oraz metodyki nauczania.

ZAPRASZAM do kontaktu